You are here

Rekrutacja

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego: lista osób przyjętych na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze na rok akademicki 2021/2022:

językoznawstwo

literaturoznawstwo

 

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy o naborze uzupełniającym w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze na rok akademicki 2021/2022.

Nabór dla dyscypliny literaturoznawstwo (limit 3 miejsc):

6 - 18 października - rejestracja kandydatów w systemie IRK oraz okres składania dokumentów w biurze Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze,

22 października - rozmowy kwalifikacyjne,

29 października - wyniki postępowania rekrutacyjnego.

 

Nabór dla dyscypliny językoznawstwo (limit 2 miejsc):

6 - 18 października - rejestracja kandydatów w systemie IRK oraz okres składania dokumentów w biurze Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze,

25 października - rozmowy kwalifikacyjne,

29 października - wyniki postępowania rekrutacyjnego.

 

Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze:

Collegium Maius

ul. Fredry 10

pokój 301

61-701 Poznań

w dn. 6 -18 października (z wyjątkiem 8 października) czynne w godz. 9.00-14.00

8 października biuro nieczynne

 

Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów, kryteriów oceny osiągnięć kandydata itd. znajdą Państwo poniżej. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: agnieszka.kalecinska@amu.edu.pl.

 

Informacje ogólne o rekrutacji oraz zapis w IRK (od 6 października) na stronie głównej UAM:

Rekrutacja 2021/2022 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (amu.edu.pl)

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego: lista osób przyjętych na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze na rok akademicki 2021/2022:

językoznawstwo

literaturoznawstwo

Wyniki postępowania rekrutacyjnego: lista osób przyjętych w naborze na projekt NCN - literaturoznawstwo

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o trwającej w dniach 1-15 września br. rekrutacji na stanowisko doktoranta w projekcie
"Pamięć kulturowa a serbski dyskurs emancypacyjny w tekstach autobiograficznych kobiecego autorstwa (XIX-XX wiek)". Kierownikiem projektu jest prof. Magdalena Koch (Instytut Filologii Słowiańskiej przy Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM).

Kandydaców zainteresowanych aplikowaniem zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami pod linkiem:

https://usosirk.amu.edu.pl/pl/offer/SD-2021/programme/SD-LZ-G1/?from=field:DS010105N

 

******************************************8

 

Szanowni Państwo,
Kandydatki i Kandydaci do Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze
,

zapraszamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze w roku akademickim 2021/2022.

Uchwała nr 65/2020/2021 Senatu UAM z 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 66/2020/2021 Senatu UAM z 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 403/2019/2020 Senatu UAM z 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021

 

Kryteria oceny osiągnięć kandydata - postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie językoznawstwo

Limit miejsc w dyscyplinie językoznawstwo - 18

 

Kryteria oceny osiągnięć kandydata - postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie literaturoznawstwo

Limit miejsc w dyscyplinie literaturoznawstwo - 18

 

Miejsce i termin składania przez Kandydatów dokumentów rekrutacyjnych:

Internetowa Rejestracja Kandydatów

przyjmowanie dokumentów: od 2 do 13 sierpnia br., w godz. 9.00-14.00

Biuro Centralne Szkoły Doktorskiej

Collegium Heliodori Święcicki

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań

pokój 118/119

 

Przypominamy, że komplet wymaganych dokumentów powinien zawierać:

 1. wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu IRK (Internetowa Rejestracja Kandydata), tj. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej,
 2. oświadczenie o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej oraz o nieposiadaniu stopnia doktora,
 3. list motywacyjny ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której kandydat chciałby uzyskać stopień doktora,
 4. CV,
 5. wykaz osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć – kandydat jest zobowiązany do wskazania maksymalnie trzech udokumentowanych osiągnięć naukowych oraz maksymalnie trzech udokumentowanych innych osiągnięć, które będą podlegać ocenie komisji rekrutacyjnej (formularz wykazu osiągnięć do pobrania tutaj - językoznawstwo / literaturoznawstwo),
 6. propozycję autorskiego projektu badawczego – opis wraz z bibliografią; projekt nie może przekraczać 15 tyś znaków ze spacjami (ok. 8 stron standardowego maszynopisu),
 7. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2020/2021 możliwe jest złożenie zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku absolwentów „Diamentowego Grantu” konieczne jest załączenie decyzji MNiSW o przyznanie środków na realizację projektu badawczego,
 8. suplement do dyplomu (w przypadku studiów dwustopniowych konieczne jest załączenie suplementu do dyplomu licencjackiego oraz magisterskiego),
 9. jedno kolorowe zdjęcie (w formacie 35 mm x 45 mm),
 10. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Fakultatywne dokumenty:

 1. wniosek (wraz z uzasadnieniem) o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (jeśli dotyczy),
 2. opinia opiekuna naukowego / samodzielnego pracownika naukowego o predyspozycjach kandydata do prowadzenia badań naukowych / kształcenia na III poziomie.

 

Pytania w sprawie postępowania rekrutacyjnego w dyscyplinach językoznawstwo oraz literaturoznawstwo należy kierować na adres: agnieszka.kalecinska@amu.edu.pl

 

**************************

Dear Candidates,

we encourage you to read the document "The rules of admission to doctoral schools of Adam Mickieiwcz University in the academic year 2021/2022:

Resolution No. 65/2020/2021 Senate of Adam Mickiewicz University in Poznań, 25 January 2021: The rules of admission to doctoral schools of Adam Mickiewicz University in Poznań in the academic year 2021/2022

 

Criteria for the assessment of candidates' achievements in the discipline of linguistics

Limit of places in in the discipline of linguistics - 18

 

Criteria for the assessment of candidates' achievements in the discipline of literary studies

Limit of places in in the discipline of literary studies - 18

 

The place for submission of documents:

Online Candidate Registration

term for submission of documents: 2-13 August 2021, from 9 a.m. to 2 p.m.

Main Doctoral School Office

Collegium Heliodori Święcicki

ul. Grunwaldzka 6

60-780 Poznań

room 118/119

 

Required documents

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.