You are here

Projekt SNJL "Filolog na rynku pracy w środowisku międzykulturowym"

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze zaprasza do udziału w projekcie projakościowym

 

Filolog na rynku pracy w środowisku międzykulturowym

 

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zaproszeni są studenci III roku studiów licencjackich oraz studenci I i II roku studiów magisterskich studiujący na Wydziałach wchodzących w skład SNJL:

- Studentki i Studenci Wydziału Anglistyki

- Studentki i Studenci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

- Studentki i Studenci Wydziału Neofilologii

 

Do kiedy i jak można się zgłaszać?

Do udziału w projekcie można się zgłaszać do 30 września 2021, wypełniając formularz zgłoszeniowy

 

Program projektu:

Projekt Filolog na rynku pracy w środowisku międzykulturowym obejmuje trzy moduły warsztatów, które prowadzone będą przez pracowników UAM specjalizujących się w komunikacji międzykulturowej, dyplomatów pracujących na co dzień w środowisku międzykulturowym oraz ekspertów-praktyków przedstawicieli globalnych korporacji, mających swoje siedziby w Polsce, w tym także w Poznaniu:

a. Komunikacja w środowisku międzykulturowym

 • Warsztaty z komunikacji międzykulturowej - 6 h
 • Wielojęzyczność i wielokulturowość w szkole - 2 h
 • Cultural Awareness (Franklin Templeton) - 2 h
 • Professional business communication (McKinsey) - 2 h

b. Kompetencje interpersonalne

 • Dyplomacja w biznesie / negocjacje międzykulturowe w biznesie - 4 h
 • Warsztat HR (McKinsey) - 2 h

c. Praktyczne wykorzystanie kompetencji językowych

 • Proofreading (Franklin Templeton) - 2 h
 • Zarządzanie tłumaczeniami (Franklin Templeton) - 2 h
 • Deutsch für Arbeit /English for Business (McKinsey) - 2 h
 • Zarządzanie słownictwem technicznym w języku angielskim i niemieckim (Jung Heinrich) - 2 h

Ponadto planowane są wizyty studyjne w siedzibach firm (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju). Celem tego rodzaju odwiedzin jest lepsze zrozumienie przez studentów sposobu funkcjonowania i środowiska pracy danego przedsiębiorstwa, oferty działów i stanowisk oraz związanych z nimi zadań, co może przełożyć się na podniesienie u studentów kompetencji zawodowych.

Wizyty studyjne (obowiązkowo jedna do wyboru):

 • Wizyta studyjna w firmie Franklin Templeton
 • Wizyta studyjna w firmie McKinsey
 • Wizyta studyjna w firmie Jung Heinrich

 

Termin realizacji projektu:

Od października 2021 – do stycznia 2022

(jeden moduł w jednym miesiącu, wizyta studyjna przewidziana jest w styczniu 2022)

 

Terminy warsztatów:

Zostaną podane na początku października, ustalone w taki sposób, aby nie kolidowały z terminami zajęć Studentek i Studentów.

 

Miejsce odbywania się warsztatów

Zostanie ustalone po ogłoszeniu Zarządzenia JM Rektor UAM w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/22.

 

Jakie korzyści zapewnia udział w projekcie?

 • Nabycie kompetencji komunikacyjnych w zakresie:

- komunikacji międzykulturowej

- komunikacji interpersonalnej

- kompetencji językowej

- kompetencji zawodowej

 • Otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie (z wyszczególnieniem poszczególnych warsztatów) i nabycie kompetencji komunikacyjnych.

 

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dla osób zakwalifikowanych (informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przesłana mailowo) odbędzie się na początku października, dokładny termin zostanie podany do końca września. 

Kontakt:

j.krauze@amu.edu.pl

aniela.pawlak@amu.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.