You are here

Wybór Zespołu Rektorskiego na kadencję 2020-2024

Mamy zaszczyt poinformować, że prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk obejmie funkcję prorektora ds. nauki, współtworząc zespół prorektorów zaproponowany przez rektor elekt prof. Bogumiłę Kaniewską na kadencję 2020-2024. Wybór ten został potwierdzony decyzją Kolegium Elektorów UAM, którzy 7 lipca zagłosowali w sprawie wyrażenia poparcia dla kandydatów na prorektorów. Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk będzie pełniła nową funkcję, nadal kierując Szkołą Nauk o Języku i Literaturze.

Na stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia w nowo utworzonym zespole została wybrana prof. Joanna Wójcik, będąca w roku akademickim 2019/2020 przewodniczącą Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Obok prof. Bogumiły Kaniewskiej oraz prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk jest to kolejna znakomita uczona reprezentująca naszą Szkołę w Zespole Rektorskim.

Zespół Rektorski na kadencję 2020-2024:

  • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), Rektor UAM,
  • prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Wydział Anglistyki), prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze,
  • prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Wydział Studiów Edukacyjnych), prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym, Szkoła Nauk Społecznych,
  • prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), prorektor ds. kadr i rozwoju,
  • prof. dr hab. Joanna Wójcik (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), prorektor ds. studenckich i kształcenia,
  • prof. dr hab. Michał Banaszak (Wydział Fizyki), prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Szkoła Nauk Ścisłych,
  • prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski (Wydział Historii), prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Nauk Humanistycznych,
  • prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek (Wydział Biologii), prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska UAM.

Kadencja nowych władz UAM rozpocznie się 1 września.

Całemu Zespołowi Rektorskiemu serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Monika Sidorowska

NEWS: 

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.