You are here

Spotkania studencko-doktoranckie GradTalks

Szanowni Państwo!
Z radością informujemy, że inicjatywa spotkań studencko-doktoranckich o charakterze naukowym GradTalks rozpocznie się już wkrótce w swojej drugiej, zdalnej edycji.

Zapraszamy studentów, studentki, doktorantów i doktorantki, które chciałaby zaprezentować swoje badania naukowe w szerszym gronie. GradTalks jest okazją do zaprezentowania efektów swojej pracy naukowej na każdym etapie, w przyjaznej i skłaniającej do naukowej refleksji atmosferze. Zgłoszone prezentacje nie muszą dotyczyć projektów magisterskich i doktorskich.

Gdzie?
Microsoft Teams, piątki, 13:15 - 14:45 (konkretne daty zostaną ustalone i opublikowane po zebraniu zgłoszeń)

Jak to działa?

Czas prezentacji: 20 minut dla doktorantek i doktorantów + 10 minut dyskusji; 10 minut dla studentek i studentów studiów magisterskich + 10 minut dyskusji

W formularzu prosimy podać tytuł wystąpienia. O przesłanie krótkiego abstraktu (200-300 słów z bibliografią) zostaną Państwo poproszeni później. O przyjęciu prezentacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystąpienia
Tematy wystąpień mogą dotyczyć wszelkich zagadnień z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, dziedzin pokrewnych, a także być interdyscyplinarnym wkładem w naukę z pogranicza tych dziedzin. Językiem wystąpienia może być język polski i angielski. Abstrakty nie przechodzą procesu recenzji. Zostaną umieszczone później na stronie internetowej GradTalks.

Kto moderuje spotkania?
Spotkania moderowane są przez doktorantów i doktorantki prowadzących badania w dziedzinach prezentacji.

Jak się zgłosić?
Jeśli chcą Państwo zaprezentować siebie i swój pomysł na projekt, wstępne wyniki, przegląd badań z dziedziny lub podzielić się tym, co Państwo zrobili naukowo, prosimy o wypełnienieponiższego formularza:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvA...

Na zgłoszenia czekamy do 4 grudnia 2020 roku, do godziny 00:00.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: tomdyr1@amu.edu.pl

Zapraszamy!

 
NEWS: 

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.