You are here

Sukces cyfrowej humanistyki

Szanowni Państwo!

Zespół pracowników naszej Szkoły znalazł się w grupie beneficjentów zwycięskiego projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” zgłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt złożony został latem br. przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe - liderów reprezentujących Konsorcjum DARIAH-PL. W stworzeniu wniosku, opiewającego na ponad 100 milionów złotych, aktywny udział wzięli liczni członkowie Konsorcjum – Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, instytuty PAN (Instytut Badań Literackich, Instytut Historii, Instytut Języka Polskiego, Instytut Podstaw Informatyki, Instytut Slawistyki, Instytut Sztuki), Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zespołami Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Neofilologii, Wydziału Nauk o Sztuce, Wydziału Anglistyki, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

W ramach zaangażowania UAM pracownicy WFPiK: mgr Adam Cankudis, Prof. UAM dr hab. Konrad Dominas, Prof. UAM dr hab. Bogdan Hojdis, Prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek, Prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka, Prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis przygotowali komponent pod nazwą „Węzeł Filologiczny”. Celem komponentu wydziałowego ma być stworzenie platformy chmurowej, dostępnej on-line, wyposażonej w zestaw predefiniowanych narzędzi na potrzeby badań nad literaturą i językiem (a także wszystkimi tekstowymi i graficznymi dokumentami źródłowymi), w tym również tych wytwarzanych w środowisku cyfrowym z użyciem programów i narzędzi informatycznych, i udostępniania wyników tych badań. Zespołowi wydziałowemu przewodzi Prof. UAM dr hab. Mirosław Wobalis, koordynatorką wszystkich działań UAM jest Prof. UAM dr hab. Katarzyna Klessa, prodziekan ds. naukowych Wydziału Neofilologii.

Serdecznie gratulujemy!

NEWS: 

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.