You are here

Grant xFORMAL "Informal and Non-Formal E-Learning for Cultural Heritage"

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, że zespół profesora Wojciecha Sowy będzie realizował nowy grant xFORMAL: Informal and Non-Formal E-Learning for Cultural Heritage, finansowany w ramach H2020 MSCA RISE. 

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Genui: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA.

Głównym celem projektu jest poszukiwanie nowych możliwości edukacyjnych w środowiskach nieformalnych. Projekt xFORMAL zakłada wypracowanie ram, w których nauka wsparta narzędziami technologicznymi może zostać wykorzystana przez odbiorców w każdym wieku w nieformalnym międzypokoleniowym środowisku edukacyjnym, w oparciu o multimedialną platformę i gry poświęcone wspólnemu europejskiemu dziedzictwu kulturowemu. Kluczowymi elementami projektu są: historia starożytnej Europy (częściowo nauczana w ramach edukacji formalnej), krajobraz (zazwyczaj stanowiący nieformalną bazę edukacyjną), podejście autodydaktyczne, rzeczywistość wirtualna / rozszerzona (powszechnie uznawana za nieformalne narzędzie edukacyjne) oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między badaczami z obszarów humanistyki i IT na szczeblu międzysektorowym.

Projekt proponuje wsparcie działań badawczych i upowszechniających wyniki badań, opartych na współpracy między dostawcami usług edukacyjnych, stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem obywatelskim.  W perspektywie krótkoterminowej rozwój partnerstwa w konsorcjum xFORMAL między instytucjami akademickimi i pozaakademickimi przyczyni się do zwiększenia zainteresowania wynikami badań humanistycznych nad historią i językami starożytnej Europy a w konsekwencji podniesie świadomość uczestnictwa we wspólnym dziedzictwie kulturowym.

Serdecznie gratulujemy! 

NEWS: 

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.