You are here

Trwa nabór na realizację grantów w ramach MSCA Postdoctoral Fellowships

Czym jest MSCA Postdoctoral Fellowships?

Są to indywidualne granty badawczo-szkoleniowe dedykowane naukowcom ze stopniem doktora i za stażem nie dłuższym niż 8 lat od obrony rozprawy doktorskiej. Celem grantów jest rozwijanie innowacyjnego potencjału i kreatywności badaczy, by zainspirować ich do zdobywania nowych umiejętności za pośrednictwem mobilności międzysektorowej i międzynarodowej, a także pracy nad indywidualnym interdyscyplinarnym projektem badawczo-szkoleniowym.

Szczegóły dotyczące realizacji grantu

Szkoła Edukacji, Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Halmstad (Szwecja) poszukuje kandydatów z dowolnego państwa członkowskiego UE do przygotowania wspólnego wniosku MSCA Postdoctoral Fellowship w ramach programu Horyzont Europa. Uwaga: Aplikujący nie mogą mieszkać, pracować ani studiować w Szwecji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania wniosków tj. 15 września 2021 r. Więcej informacji nt. warunków jest dostępnych na stronie Komisji Europejskiej tu.

Wybrani kandydaci wraz z pracownikiem naukowym i mentorem ze Szkoły Edukacji, Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Halmstad wspólnie przygotują propozycję projektu, w którym wymieniona wyżej placówka będzie pełnić rolę organizacji goszczącej. Tematyka projektu dotyczy szeroko pojętej administracji publicznej, zarządzania lokalnego i regionalnego. Dodatkowym atutem będzie nacisk na politykę w zakresie edukacji, jednakże nie jest to konieczne. Wybierający zastrzegają, że będą dawać pierwszeństwo kandydatom z zainteresowaniami i sylwetką naukową dopasowaną do zespołu mentorskiego.

Ważny termin:

Do 10 maja 2021 r. – należy wysłać CV oraz jednostronicowy zarys koncepcji badawczej na adres: claes.malmberg@hh.se

Kilka słów nt. Szkoły Edukacji, Nauk Humanistycznych i Społecznych

W ramach placówki funkcjonują dwa wydziały, w których zatrudnionych jest ok. 90 pracowników. Szkoła kształci nauczycieli, lingwistów, teoretyków kultury i badaczy ds. społecznych. Prowadzone są badania i podejmowana jest aktwność na rzecz rozwoju regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej kooperacji w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Wybrany kandydat będzie goszczony przez Szkołę Uczenia się, Nauk Humanistycznych i Społecznych, a także będzie miał okazję kształcić się w Centrum Badań nad Edukacją i Uczeniem się. Główne obszary zainteresowań badawczych rozwijanych w ramach Centrum ogniskują się wokół wyzwań społecznych takich jak: cyfryzacja, integracja, globalizacja i urynkowienie oraz ich związek z edukacją.

Poszukiwani: indywidualni kandydaci ze stopniem doktora i za stażem nie dłuższym niż 8 lat od obrony rozprawy doktorskiej.

http://www.wielkopolska.eu/178-slider/4266-trwa-nabor-na-realizacje-gran...

NEWS: 

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.