You are here

XIV edycja Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila

​Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza XIV edycję Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila. Konkurs, adresowany wyłącznie do uczniów szkół średnich, w tej edycji rozgrywać się będzie w czterech kategoriach – poezji, prozy, przekładu literackiego i etiudy filmowej.

  1. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.
  2. Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę).
  3. Konkurs translatorski dotyczy przekładu utworu Edwarda Goreya pt. The Gashlycrumb Tinies z języka angielskiego na język polski. Tekst znajduje się w załączniku.
  4. W konkursie na etiudę filmową zapraszamy do stworzenia filmowej interpretacji dzieła literackiego. Szczegółowy regulamin tej kategorii znajduje się w załączniku.

 

Termin nadsyłania prac: do 28 lutego 2020 r.

Szczegółowy Regulamin XIV edycji Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila znajduje się na stronie domowej Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu: https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-kandydata/dodatkowe-informacje/konkurs-literacki-o-nagrod-fan-fila

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez uczestnika konkursu, a w przypadku, gdy jest on niepełnoletni, również przez jego opiekuna prawnego uprawnionego do wykonywania władzy rodzicielskiej, pisemnych oświadczeń:

− o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na potrzeby konkursu (uczestnik, opiekun

− o zapoznaniu się z zasadami konkursu, w tym dotyczącymi publikacji prac oraz przyznawania i wypłaty nagród oraz o akceptacji tych zasad (uczestnikopiekun

W Jury konkursu zasiadają pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu:
prof. UAM dr hab. Irena Górska, dr Krzysztof Hoffmann, prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski, dr Sylwia Karolak, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska, prof. UAM dr hab. Marcin Telicki i prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka.

Pytania związane z tegoroczną edycją można kierować na adres: fanfil@amu.edu.pl.

Zachęcamy również do śledzenia najnowszych informacji na temat konkursu na Facebooku: [https://pl-pl.facebook.com/konkursliterackifanfil].

NEWS: 

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.