You are here

Zaproszenie na szóste kolokwium doktoranckie

S Z K O Ł A  D O K T O R S K A  N A U K  O  J Ę Z Y K U  I  L I T E R A T U R Z E

zaprasza na szóste kolokwium doktoranckie

25 KWIETNIA 2022 R., GODZ. 18.00,

SALA TEATRALNA COLLEGIUM MAIUS

CHŁOPKI, SUFRAŻYSTKI – DOŚWIADCZENIA I JĘZYKI

Uczestniczki, uczestnicy panelu: Dr Jan Wasiewicz, mgr Antonina Tosiek, mgr Natalia Rzonsowska, prof. Ewa Kraskowska

NEWS: 

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.