You are here

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania NCN, NAWA i NCBiR

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy komunikat o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19 (dotyczy to sposobu funkcjonowania oraz działań podejmowanych przez NCN, NAWA i NCBiR):

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/informacja-o-dzialaniach-podejmowan...

Ponadto NCN wydał ważny komunikat ws. możliwej zmiany terminu złożenia raportów rocznych i końcowych:

"Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Centrum do 31.03.2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy. W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: raporty roczne nie później niż 30.04.2020 r., raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy".

Na UAM wszelkich dodatkowych informacji w sprawach związanych ze składaniem raportów rocznych udzielać będą także pracownicy Centrum Wsparcia porjektów, w szczególności p.o. dyrektora pan Marek Fertig.

 

NEWS: 

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.