slideshow 1 slideshow 1 slideshow 1 slideshow 8 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5


WYBORY 2020

Aktualności

Komunikaty

 

Szanowni Państwo,
Kandydatki i Kandydaci do Szkoły Doktorskiej 
Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
,

zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk o Języku i Literaturze.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Szkoła Doktorska SNJLRekrutacja.

Zachęcamy do aplikowania!

 

 


Szanowni Państwo,

informujemy, że w sierpniu godziny otwarcia biura SNJL są następujące:

Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6

poniedziałek – czwartek: 9.00-14.00
piątek: praca zdalna

Szczegółowe dane teleadresowe znajdują się w zakładce Kontakt.
 

Rektor elekt UAM na czele KRUP

Rektor elekt UAM prof. Bogumiła Kaniewska jako pierwsza kobieta w historii Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich obejmie zaszczytną funkcję przewodniczącej zgromadzenia rektorów na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy, Pani Rektor!

UAM w czołówce uniwersytetów w rankingu "Perspektyw"

W tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako trzeci z najlepszych polskich uniwersytetów znalazł się na piątym miejscu wśród uczelni akademickich w kraju. Dwa z siedmiu kierunków studiów realizowanych na UAM, uznanych za najlepiej prowadzone w kraju filologia angielska (od tegorocznej edycji wyodrębniona w Rankingu Kierunków Studiów jako osobny kierunek) oraz filologie obce to kierunki oferowane przez wydziały wchodzące w skład Szkoły Nauk o Języku i Literaturze.

Nowy konkurs w ramach ID-UB

7 lipca ogłoszono 6. Konkurs w ramach ID-UB obejmujący łącznie trzy działania (zadania) projektu.

  • Zadanie 1. Wsparcie umiędzynarodowienia UAM – przyjazdy wybitnych zagranicznych naukowców w ramach programów UAM Excellence Visiting Post-doctoral Researchers oraz UAM Excellence Visiting Professors (wnioskodawcy: pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni UAM)
  • Zadanie 6. Wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych (oferta konkursowa kierowana do pracowników badawczych, nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych oraz doktorantów UAM )
  • Zadanie 7. Wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM – wyjazdy zagraniczne w ramach programu International Junior and Senior Exchange (oferta konkursowa adresowana do pracowników badawczych, nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych UAM)

Budżet konkursu to łącznie 4 mln złotych.

Wybór Zespołu Rektorskiego na kadencję 2020-2024

Mamy zaszczyt poinformować, że prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk obejmie funkcję prorektora ds. nauki, współtworząc zespół prorektorów zaproponowany przez rektor elekt prof. Bogumiłę Kaniewską na kadencję 2020-2024. Wybór ten został potwierdzony decyzją Kolegium Elektorów UAM, którzy 7 lipca zagłosowali w sprawie wyrażenia poparcia dla kandydatów na prorektorów. Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk będzie pełniła nową funkcję, nadal kierując Szkołą Nauk o Języku i Literaturze.

Na stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia w nowo utworzonym zespole została wybrana prof. Joanna Wójcik, będąca w roku akademickim 2019/2020 przewodniczącą Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Obok prof. Bogumiły Kaniewskiej oraz prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk jest to kolejna znakomita uczona reprezentująca naszą Szkołę w Zespole Rektorskim.

Fot. Monika Sidorowska

11. edycja badania jakości kształcenia

Zachęcamy wszystkich nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów do udziału w 11. edycji badania jakości kształcenia. Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron dydaktyki prowadzonej na UAM, umożliwiająca podejmowanie działań na rzecz jej doskonalenia.

Dostęp do anonimowej ankiety uzyskuje się po zalogowaniu na stronę usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl. Tegoroczne badanie będzie trwało 
do 15 września.

Raporty z dotychczasowych edycji badania znajdują się na stronie Badanie jakości kształcenia na UAM

Nowy konkurs w ramach ID-UB

30 czerwca rozpoczął się nabór wniosków w ramach 5. Konkursu ID-UB obejmującego działania związane z modyfikacją lub tworzeniem wspólnych programów kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM z partnerami europejskimi (Zadanie 20. Projektu). Wnioskodawcami mogą być kierownicy szkół doktorskich UAM w porozumieniu z prorektorami kierującymi szkołami dziedzinowymi.

Budżet konkursu to łącznie 0,5 mln złotych.

Prof. Bogumiła Kaniewska nową Rektor UAM

29 czerwca 2020 r. kolegium elektorów dokonało wyboru rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję obejmującą lata 2020-2024. Przedstawiciele poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów UAM zdecydowali o wyborze na stanowisko rektora UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.

Prof. Bogumiła Kaniewska – naukowo zajmująca się głównie literaturą XX wieku, teorią przekładu i literaturą dla dzieci – jako pierwsza kobieta w historii UAM została wybrana 32. rektorem Uniwersytetu. Rektor elekt w latach 2012-2016 pełniła funkcję dziekana na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, od 2016 r. – prorektora UAM ds. studenckich.

Gratulujemy, Pani Rektor!

Fot. Maciej Nowaczyk

Invitation to a lecture by prof. Noah Riseman, "Serving in Silence? LGBTI Military Service since 1945"

We kindly invite all members of the AMU School of Languages and Literatures to a lecture in WA's Distinguished Professors' Lectures series: "Serving in Silence? Australian LGBTI Military Service since 1945" by prof. Noah Riseman, which will take place this Friday, June 26, 2020, 10:00 am, online via MS Teams.

For more information on the lecture and prof. Riseman, please visit: http://wa.amu.edu.pl/wa/node/11569.

To join the event, please use this link.

GradTalks #6, June 19, 13:15, MS Teams

We kindly invite all students, PhD students and staff members to Friday's GradTalks meeting – the sixth in a lecture series 
showcasing the work of MA and PhD students at the AMU School of Languages and Literatures. In this online session on 
MS Teams taking place on Friday, 19th June 2020 at 1.15 pm, one PhD student and one MA student will present
their studies:

To join the talk via MS Teams, please use the code 9up7r94.

Pages

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.