slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Baza Wiedzy UAM

 

Aktualności

GradTalks #6, June 19, 13:15, MS Teams

We kindly invite all students, PhD students and staff members to Friday's GradTalks meeting – the sixth in a lecture series 
showcasing the work of MA and PhD students at the AMU School of Languages and Literatures. In this online session on 
MS Teams taking place on Friday, 19th June 2020 at 1.15 pm, one PhD student and one MA student will present
their studies:

To join the talk via MS Teams, please use the code 9up7r94.

Nowe konkursy w ramach ID-UB

10 czerwca rozpoczęły się nabory wniosków w ramach dwóch konkursów ID-UB obejmujących dwa działania (zadania) projektu:

  • 3. Konkurs – Zadanie 13. Wsparcie umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych w Szkole Doktorskiej UAM – granty doktoranckie
  • 4. Konkurs – Zadanie 8. Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych (konkurs wspierający wydawanie prestiżowych monografii naukowych adresowany do pracowników UAM)

Łączny budżet obu konkursów to 1,5 mln złotych.

List Rektora elekta Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela

Z przyjemnością udostępniamy Państwu list Rektora elekta Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela. List został przesłany w odpowiedzi 
na gratulacje prof. dr hab. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk, Prorektorki kierującej Szkołą Nauk o Języku i Literaturze, przekazane po wyborze Pana Profesora 
na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rektor elekt jest profesorem w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i nauk o sztuce. 

Abralin ao Vivo – Linguists Online: Explaining Clusters Using NAD and Morphonotactics

Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk will give a talk on Saturday, June 13th at 15:00, in the Abralin ao Vivo – Linguists Online series hosted by the Brazilian Linguistics Association (Abralin).

The talk titled Explaining clusters using NAD and morphonotactics will be available on the Abralin website or on Abrali'n YouTube channel.

GradTalks #5, June 12, 13:15, MS Teams

We kindly invite all students, PhD students and staff members to Friday's GradTalks meeting – the fifth in a lecture series 
showcasing the work of MA and PhD students at the AMU School of Languages and Literatures. In this online session on 
MS Teams taking place on Friday, 12th June 2020 at 1.15 pm, two PhD students interested in applied linguistics will deliver 
the talks:

To join the talk via MS Teams, please use the code 9up7r94.

UAMówi – wykłady w czasach izolacji

W cyklu UAMówi - 11:00 – przedsięwzięciu zorganizowanym przez Centrum Marketingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu – od 20 marca do 5 czerwca odbyło się 31 półgodzinnych wykładów online. Cykl wykładów, emitowanych 
na fanpage'u UAM w czasie zawieszenia działalności Uczelni ze względu na stan epidemii koronawirusa, adresowany był 
do wszystkich, którzy ucząc się i pracując zdalnie, mogli sobie zrobić chwilę przerwy na posłuchanie naukowców UAM 
na żywo. Wykłady dotarły do niemal milionowej publiczności. Jednym z wystąpień cieszących się największym 
zainteresowaniem był wykład prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk, Prorektorki kierującej Szkołą Nauk o Języku 
i Literaturze, poświęcony faktom i mitom wielojęzyczności. 

I Dzień Współpracy z Otoczeniem na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

W środę 10 czerwca w MS Teams odbędzie się I Dzień Współpracy z Otoczeniem organizowany przez Wydział Filologii Polskiej 
i Klasycznej pod hasłem Gdy dotychczasowe formy (współ)pracy idą w web. Zapraszamy wszystkich Studentów, Doktorantów 
i Pracowników SNJL do udziału w wydarzeniu, w ramach którego odbędą się rozmowy o dobrych praktykach wypracowanych podczas 
ostatnich miesięcy pracy zdalnej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00.

Szczegółowy program.

Link do kanału, na którym odbędzie się spotkanie.

GradTalks #4, June 5, 13:15, MS Teams

We kindly invite all students, PhD students and staff members to Friday's GradTalks meeting – the fourth in a lecture series showcasing the work of MA and PhD students at the AMU School of Languages and Literatures. In this online session on MS Teams taking place on Friday, 5th June 2020 at 1.15 pm, two PhD students from the Department of Cognitive Linguistics will deliver the talks:

To join the talk via MS Teams, please use the code 9up7r94.

Dzień Jakości w Szkole Nauk o Języku i Literaturze

3 czerwca o godz. 9.00 odbędzie się w MS Teams konferencja Dobre praktyki na Wydziale Anglistyki, Wydziale Neofilologii i Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, poświęcona wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kształcenia na trzech wydziałach tworzących Szkołę Nauk o Języku i Literaturze. Wydarzenie jest organizowane w ramach pierwszego Dnia Jakości w Szkole Nauk o Języku i Literaturze oraz piątej edycji Dnia Jakości na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej. Będzie mu towarzyszyć uroczysty finał IV Konkursu na Budżet Dydaktyczny WFPiK.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich Studentów, Doktorantów i Pracowników z wydziałów Szkoły. By dołączyć do spotkania, należy posłużyć się linkiem.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w instrukcji.

Pierwsze zdalne posiedzenie Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UAM

21 maja 2020 r. odbyło się pierwsze zdalne posiedzenie Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Wspomniany organ jest największą na UAM Radą Naukową, w skład której wchodzi 273 członków – profesorów z trzech wydziałów humanistycznych: Anglistyki, Neofilologii oraz Filologii Polskiej i Klasycznej. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Rady – prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, a w połączeniu wzięło udział ponad dwustu członków RND.

Pages

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.