slideshow 1 slideshow 1 slideshow 1 slideshow 8 slideshow 6 slideshow 7 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5


WYBORY 2020

Aktualności

Spotkanie z prof. Bogumiłą Kaniewską – kandydatką na stanowisko Rektora UAM

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. Bogumiłą Kaniewską – kandydatką na stanowisko Rektora UAM w kadencji 2020-2024, które odbędzie się za pośrednictwem zespołu SNJL w aplikacji MS Teams w poniedziałek 11 maja w godz. 12.00 - 13.30. Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów, studentów związanych z wydziałami wchodzącymi w skład Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z programem wyborczym prof. Kaniewskiej oraz Jej wizją rozwoju Uniwersytetu. Pani Profesor Bogumiła Kaniewska odpowie również na zadane Jej pytania.

Zrób sobie przerwę! UAMówi - 11.00

Już dzisiaj o godz. 11.00 w Zrób sobie przerwę! UAMówi - 11.00 Prorektorka kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk opowie o faktach i mitach wielojęzyczności.

Zapraszamy serdecznie!

Zaproszenie do udziału w międzynarodowym konkursie JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives poświęconym różnym aspektom dziedzictwa kulturowego

Szanowni Państwo,

otwarty został nabór projektów w międzynarodowym konkursie organizowanym przez sieć JPI Cutural Heritage poświęconym różnym aspektom dziedzictwa kulturowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Być może uznają Państwo inicjatywę za wartą rozważenia, a także potraktują ją jako możliwość nawiązania nowej współpracy naukowej.

Zarządzenie Rektora w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych

Od 21 kwietnia egzaminy dyplomowe (magisterskie, licencjackie, inżynierskie) można przeprowadzać zdalnie zgodnie z Zarządzeniem nr 442/2019/2020 Rektora UAM z dnia 20 kwietnia 2020 r. określającym zasady przygotowania i przeprowadzania egzaminów w tej formie. Egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane w formie wideokonferencji w aplikacji Microsoft Teams, która jest dostępna dla wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu.

Regionalny Punkt Kontaktowy - Zapraszamy do udziału w webinariach!

Szanowni Państwo,

przesyłamy zaproszenie Regionalnego Punktu Kontaktowego do webinariów, które odbędą się w najbliższym czasie:

1. „Wstęp do finansów w Horyzoncie 2020" – 28 kwietnia 2020 r. od 10:00 do 11:30

Jest to webinarium dla osób zainteresowanych realizacją projektów oraz realizatorów grantów w programach ramowych. 

Pierwsze zdalne posiedzenie Rady Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

16 kwietnia 2020 r., w związku z panującym w Polsce stanem epidemii koronawirusa, VI posiedzenie Rady Szkoły Nauk o Języku i Literaturze odbyło się zdalnie za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Z zespołem Rady Szkoły połączyła się w charakterze gościa kandydatka na Rektora UAM prof. Bogumiła Kaniewska. 

Podczas spotkania omówione zostały sprawy istotne dla funkcjonowania Szkoły, spośród których wymienić można choćby zdalne głosowania w organach kolegialnych Uczelni, kształcenie na odległość czy regulacje związane z elektronicznym obiegiem dokumentów. 
 

Komunikat Rektora z 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć na UAM - COVID-19

Do 26 kwietnia br. przedłużone zostało zawieszenie działalności uczelni zgodnie z nowelizacją rozporządzenia podpisaną przez Premiera Mateusza Morawieckiego w zastępstwie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pages

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.