slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Baza Wiedzy UAM

 

Aktualności

Viadrina International Program – for Graduates (VIP) – Call for Applications 2021

We are glad to announce that the Viadrina International Program – for Graduates (VIP) as a funding program for doctoral and postdoctoral researchers has funds for 2021. The program is funded by the European University Viadrina and the German Academic Exchange Service (DAAD). The VIP aims to support the international networking of doctoral candidates and their stronger involvement in international research contexts and discourses.
 
International doctoral candidates may apply for research stays in 2021 at the European University Viadrina to get familiarize with the research environment at the Viadrina. These fellowships allow international doctoral candidates to get in touch with Viadrina professors for research co-operations or potential doctoral opportunities (e.g. joint degrees and cotutelle agreements). International doctoral candidates may apply for the following funding line:

Fellowships for research stays at the European University Viadrina (max. 3 months)

The application deadline is November 1, 2020 (23:59 pm CET).

For detailed information please see the individual calls on the website of the VIP.

Forum doktoranckie SNJL

Uprzejmie informujemy, że 21 września odbędzie się forum doktoranckie słuchaczy Szkoły Doktorskiej SNJL. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Nowe konkursy w ramach ID-UB

15 września ogłoszono nowe – wysokobudżetowe – konkursy w ramach ID-UB obejmujące trzy działania (zadania) projektu.

  • Konkurs nr 7, którego celem jest wsparcie najbardziej produktywnej naukowo doświadczonej oraz młodej kadry badawczej (premie okresowe; Zadania/Działania 5. oraz 9. ID-UB).
  • Konkurs nr 8, adresowany do pracowników i doktorantów UAM, wspierający publikowanie w prestiżowych czasopismach naukowych (premie za publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych; Zadanie 8. ID-UB).

Budżet konkursów to łącznie 36 mln złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów można odnaleźć na stronie ID-UB w Intranecie w zakładkach „Aktualne konkursy" i „Dokumenty udostępnione".

Stypendia na pobyt badawczy we Francji / 23.10.2020

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ambasady Francji w Polsce dotyczącym możliwości ubiegania się o stypendium na badania we Francji. Oferta stypendialna skierowana jest do pracowników naukowych z wszystkich dziedzin, w szczególności do naukowców ze stopniem doktora uzyskanym w okresie krótszym niż 10 lat.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Campus France Polska oraz w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej.

Wnioski można składać do 23 października 2020 r.

Program stypendiów podoktorskich Fundacji Azrieli

Fundacja Azrieli ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla postdoków na rok akademicki 2021/2022. Program obejmuje dwuletnie stypendium na badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych prowadzone na izraelskich uniwersytetach. O stypendia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały lub uzyskają stopień doktora na uznanym uniwersytecie w krajach UE lub EFTA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz składania wniosków znajdują się w ogłoszeniu oraz na stronie Fundacji.

Nabór wniosków przewidziany jest w terminie od 1 września do 1 listopada 2020 r.

Rektor elekt UAM na czele KRUP

Rektor elekt UAM prof. Bogumiła Kaniewska jako pierwsza kobieta w historii Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich obejmie zaszczytną funkcję przewodniczącej zgromadzenia rektorów na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy, Pani Rektor!

UAM w czołówce uniwersytetów w rankingu "Perspektyw"

W tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako trzeci z najlepszych polskich uniwersytetów znalazł się na piątym miejscu wśród uczelni akademickich w kraju. Dwa z siedmiu kierunków studiów realizowanych na UAM, uznanych za najlepiej prowadzone w kraju filologia angielska (od tegorocznej edycji wyodrębniona w Rankingu Kierunków Studiów jako osobny kierunek) oraz filologie obce to kierunki oferowane przez wydziały wchodzące w skład Szkoły Nauk o Języku i Literaturze.

Nowy konkurs w ramach ID-UB

7 lipca ogłoszono 6. Konkurs w ramach ID-UB obejmujący łącznie trzy działania (zadania) projektu.

  • Zadanie 1. Wsparcie umiędzynarodowienia UAM – przyjazdy wybitnych zagranicznych naukowców w ramach programów UAM Excellence Visiting Post-doctoral Researchers oraz UAM Excellence Visiting Professors (wnioskodawcy: pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni UAM)
  • Zadanie 6. Wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych (oferta konkursowa kierowana do pracowników badawczych, nauczycieli akademickich, pracowników badawczo-technicznych oraz doktorantów UAM )
  • Zadanie 7. Wsparcie umiędzynarodowienia kadry UAM – wyjazdy zagraniczne w ramach programu International Junior and Senior Exchange (oferta konkursowa adresowana do pracowników badawczych, nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczo-technicznych UAM)

Budżet konkursu to łącznie 4 mln złotych.

Wybór Zespołu Rektorskiego na kadencję 2020-2024

Mamy zaszczyt poinformować, że prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk obejmie funkcję prorektora ds. nauki, współtworząc zespół prorektorów zaproponowany przez rektor elekt prof. Bogumiłę Kaniewską na kadencję 2020-2024. Wybór ten został potwierdzony decyzją Kolegium Elektorów UAM, którzy 7 lipca zagłosowali w sprawie wyrażenia poparcia dla kandydatów na prorektorów. Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk będzie pełniła nową funkcję, nadal kierując Szkołą Nauk o Języku i Literaturze.

Na stanowisko prorektora ds. studenckich i kształcenia w nowo utworzonym zespole została wybrana prof. Joanna Wójcik, będąca w roku akademickim 2019/2020 przewodniczącą Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze. Obok prof. Bogumiły Kaniewskiej oraz prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk jest to kolejna znakomita uczona reprezentująca naszą Szkołę w Zespole Rektorskim.

Fot. Monika Sidorowska

Pages

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.