slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Baza Wiedzy UAM

 

Aktualności

11. edycja badania jakości kształcenia

Zachęcamy wszystkich nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów do udziału w 11. edycji badania jakości kształcenia. Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron dydaktyki prowadzonej na UAM, umożliwiająca podejmowanie działań na rzecz jej doskonalenia.

Dostęp do anonimowej ankiety uzyskuje się po zalogowaniu na stronę usosweb.amu.edu.pl lub ankieter.amu.edu.pl. Tegoroczne badanie będzie trwało 
do 15 września.

Raporty z dotychczasowych edycji badania znajdują się na stronie Badanie jakości kształcenia na UAM

Nowy konkurs w ramach ID-UB

30 czerwca rozpoczął się nabór wniosków w ramach 5. Konkursu ID-UB obejmującego działania związane z modyfikacją lub tworzeniem wspólnych programów kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM z partnerami europejskimi (Zadanie 20. Projektu). Wnioskodawcami mogą być kierownicy szkół doktorskich UAM w porozumieniu z prorektorami kierującymi szkołami dziedzinowymi.

Budżet konkursu to łącznie 0,5 mln złotych.

Prof. Bogumiła Kaniewska nową Rektor UAM

29 czerwca 2020 r. kolegium elektorów dokonało wyboru rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kadencję obejmującą lata 2020-2024. Przedstawiciele poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów UAM zdecydowali o wyborze na stanowisko rektora UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.

Prof. Bogumiła Kaniewska – naukowo zajmująca się głównie literaturą XX wieku, teorią przekładu i literaturą dla dzieci – jako pierwsza kobieta w historii UAM została wybrana 32. rektorem Uniwersytetu. Rektor elekt w latach 2012-2016 pełniła funkcję dziekana na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej, od 2016 r. – prorektora UAM ds. studenckich.

Gratulujemy, Pani Rektor!

Fot. Maciej Nowaczyk

Invitation to a lecture by prof. Noah Riseman, "Serving in Silence? LGBTI Military Service since 1945"

We kindly invite all members of the AMU School of Languages and Literatures to a lecture in WA's Distinguished Professors' Lectures series: "Serving in Silence? Australian LGBTI Military Service since 1945" by prof. Noah Riseman, which will take place this Friday, June 26, 2020, 10:00 am, online via MS Teams.

For more information on the lecture and prof. Riseman, please visit: http://wa.amu.edu.pl/wa/node/11569.

To join the event, please use this link.

GradTalks #6, June 19, 13:15, MS Teams

We kindly invite all students, PhD students and staff members to Friday's GradTalks meeting – the sixth in a lecture series 
showcasing the work of MA and PhD students at the AMU School of Languages and Literatures. In this online session on 
MS Teams taking place on Friday, 19th June 2020 at 1.15 pm, one PhD student and one MA student will present
their studies:

To join the talk via MS Teams, please use the code 9up7r94.

Nowe konkursy w ramach ID-UB

10 czerwca rozpoczęły się nabory wniosków w ramach dwóch konkursów ID-UB obejmujących dwa działania (zadania) projektu:

  • 3. Konkurs – Zadanie 13. Wsparcie umiędzynarodowienia badań naukowych prowadzonych w Szkole Doktorskiej UAM – granty doktoranckie
  • 4. Konkurs – Zadanie 8. Wsparcie publikowania w prestiżowych czasopismach naukowych (konkurs wspierający wydawanie prestiżowych monografii naukowych adresowany do pracowników UAM)

Łączny budżet obu konkursów to 1,5 mln złotych.

List Rektora elekta Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela

Z przyjemnością udostępniamy Państwu list Rektora elekta Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Jacka Popiela. List został przesłany w odpowiedzi 
na gratulacje prof. dr hab. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk, Prorektorki kierującej Szkołą Nauk o Języku i Literaturze, przekazane po wyborze Pana Profesora 
na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rektor elekt jest profesorem w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i nauk o sztuce. 

Abralin ao Vivo – Linguists Online: Explaining Clusters Using NAD and Morphonotactics

Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk will give a talk on Saturday, June 13th at 15:00, in the Abralin ao Vivo – Linguists Online series hosted by the Brazilian Linguistics Association (Abralin).

The talk titled Explaining clusters using NAD and morphonotactics will be available on the Abralin website or on Abrali'n YouTube channel.

GradTalks #5, June 12, 13:15, MS Teams

We kindly invite all students, PhD students and staff members to Friday's GradTalks meeting – the fifth in a lecture series 
showcasing the work of MA and PhD students at the AMU School of Languages and Literatures. In this online session on 
MS Teams taking place on Friday, 12th June 2020 at 1.15 pm, two PhD students interested in applied linguistics will deliver 
the talks:

To join the talk via MS Teams, please use the code 9up7r94.

UAMówi – wykłady w czasach izolacji

W cyklu UAMówi - 11:00 – przedsięwzięciu zorganizowanym przez Centrum Marketingu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu – od 20 marca do 5 czerwca odbyło się 31 półgodzinnych wykładów online. Cykl wykładów, emitowanych 
na fanpage'u UAM w czasie zawieszenia działalności Uczelni ze względu na stan epidemii koronawirusa, adresowany był 
do wszystkich, którzy ucząc się i pracując zdalnie, mogli sobie zrobić chwilę przerwy na posłuchanie naukowców UAM 
na żywo. Wykłady dotarły do niemal milionowej publiczności. Jednym z wystąpień cieszących się największym 
zainteresowaniem był wykład prof. Katarzyny Dziubalskiej-Kołaczyk, Prorektorki kierującej Szkołą Nauk o Języku 
i Literaturze, poświęcony faktom i mitom wielojęzyczności. 

Pages

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.