You are here

Filolog w świecie kompetencji społecznych, czyli jak zrobić dobre wrażenie na pracodawcy (i nie tylko)

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

 

zaprasza do udziału w projekcie projakościowym

 

Filolog w świecie kompetencji społecznych, czyli jak zrobić
dobre wrażenie na pracodawcy (i nie tylko)

 

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zaproszone są studentki i studenci II i III roku studiów licencjackich oraz studentki i studenci I i II roku studiów magisterskich studiujący na Wydziałach wchodzących w skład SNJL:

- Studentki i Studenci Wydziału Anglistyki

- Studentki i Studenci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

- Studentki i Studenci Wydziału Neofilologii

- Studentki i Studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu

- Studentki i Studenci studiujący w Collegium Polonicum

 

Do kiedy i jak można się zgłaszać?

Do udziału w projekcie można się zgłaszać do 30 marca 2022, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu tylko z zakwalifikowanymi osobami.

 

Program projektu:

Projekt Filolog w świecie kompetencji społecznych… obejmuje cztery moduły warsztatów:

Moduły kształtujące kompetencje interpersonalne i komunikacyjne na temat psychologii dyplomacji, komunikacji interkulturowej i porozumienia bez przemocy oraz moduły wzmacniające kompetencje językowe, które mają na celu uświadomienie studentom, jak mówić aby ich słuchano oraz jak pisać, aby osiągnąć zamierzony cel w urzędzie, czy w ramach korespondencji biznesowej.

a) Kompetencje interpersonalne

• Dyplomacja - wprowadzenie

• Psychologia dyplomacji

b) Kompetencje komunikacyjne

• Warsztaty z komunikacji interkulturowej

• Porozumienie bez przemocy NVC

c) Kompetencje językowe I

• Wystąpienia publiczne

• Retoryka praktyczna

d) Kompetencje językowe II

• Korespondencja biznesowa/urzędowa PL

• Korespondencja biznesowa DE / Korespondencja biznesowa ENG

 

Termin realizacji projektu:

Od marca 2022 – do czerwca 2022 (spotkanie ewaluacyjne odbędzie się na początku czerwca 2022).

 

Terminy warsztatów:

Zostaną podane na początku marca i ustalone w taki sposób, aby nie kolidowały z terminami zajęć Studentek i Studentów.

 

Miejsce odbywania się warsztatów

Warsztaty odbywać się będą zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Jakie korzyści zapewnia udział w projekcie?

• Nabycie kompetencji kluczowych na rynku pracy:

 kompetencji komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej, w tym umiejętność pracy w grupie międzykulturowej, komunikowanie się bez przemocy i umiejętność rozwiązywania problemów;

 kompetencji interpersonalnych, w zakresie dyplomacji i psychologii dyplomacji;

 kompetencji językowych w zakresie wystąpień publicznych i retoryki praktycznej, oraz umiejętności prowadzenia korespondencji biznesowej/urzędowej zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym.

• Otrzymanie Certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie (z wyszczególnieniem poszczególnych warsztatów) i nabycie zakładanych kompetencji.

 

KONTAKT

e-mail: aniela.pawlak@amu.edu.pl

 

Spotkanie informacyjno-organizacyjne odbędzie się 7 marca o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy MS Teams. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają mailowo zaproszenie z linkiem do spotkania. 

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.